"НООЛУУРАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХӨГЖИЛ-СОРИЛТ, СУДАЛГАА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ" эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулна

"НООЛУУРАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХӨГЖИЛ-СОРИЛТ, СУДАЛГАА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ" эрдэм шинжилгээний хуралд та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урья.