Барилгын дотоод засварын тендерийн урилга

ШУТИС-ийн харьяа ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН СУДАЛГАА, ХӨГЖЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ЛАБОРАТОРИ БОЛОН ХУРЛЫН ТАНХИМД  ДОТООД ЗАСВАРЫН АЖЛЫН УРИЛГА

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

  • Сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн тайлан /шаардлагатай бол аудитын дүгнэлтийн хамт/;
  • Сүүлийн 3 жилийн туршлагын мэдээлэл /гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажлын гэрээний хуулбар/

 Бусад нэмэлт шаардлага;

 Засварын ажилд оролцогч тухайн ажилд шаардлагатай дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх шаардлагатай. Үүнд:

  • Барилгын ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрлүүд
  • Цахилгаан, сантехникийн тусгай зөвшөөрлүүд

Дараах үндсэн тоног төхөөрөмжийг ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд  (өөрийн, түрээслэх, хөлслөн авах г.м.) бэлэн байлгах шаардлагатай.  Үүнд:  [тоног төхөөрөмжийг жагсаана]

  • Лабораторийн дотоод  засварын ажлыг хийхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж
  • Оффисийн өрөөний дотоод засварын ажлыг хийхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж

 

Засварын ажлын санал хүлээн авах хаяг, эцсийн хугацаа нь:

Байгууллагын хаяг: [ХУД, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Монгол нэхмэлийн хашаанд ХҮСХХ ]

Давхар болон өрөөний дугаар: [2 давхар 202 тоот Э.Дагвасүрэн 88065501]

Огноо: [2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр]

 

Засварын ажил шалгаруулалтийн нээлт хийх газар, хугацаа нь:

Огноо: [2020 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдөр]

Байгууллагын хаяг: [ХУД, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-52, Монгол нэхмэлийн хашаанд ХҮСХХ-ийн 1-р байр ]

 

 

2019.12.14