Эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдана

2019 оны Шинжлэх ухааны ажилтны баярын өдөрт зориулан ХҮСХХ нь жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион байгуулдаг уламжлалтай билээ. Уг эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 11 сарын 29-ны өдөр амжилттай зохион байгуулагдана.

Хуралд эрдэм шинжилгээний ажилтан нар нь судалгаа шинжилгээний ажлын үр дүнгээ хэлэлцүүлдэг уламжлалтай. 

Хурлын хөтөлбөр