Лабораторийн дотоод засварын урилга

ШУТИС-ийн харьяа ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН СУДАЛГАА, ХӨГЖЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН СОРИЛТЫН ТӨВИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН  ДОТООД ЗАСВАРЫН АЖЛЫН УРИЛГА

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

  • Сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн тайлан /шаардлагатай бол аудитын дүгнэлтийн хамт/;
  • Сүүлийн 3 жилийн туршлагын мэдээлэл /гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажлын гэрээний хуулбар/

 Бусад нэмэлт шаардлага;

 Засварын ажилд оролцогч тухайн ажилд шаардлагатай дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх шаардлагатай. Үүнд:

  • Барилгын ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрлүүд

Дараах үндсэн тоног төхөөрөмжийг ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд  (өөрийн, түрээслэх, хөлслөн авах г.м.) бэлэн байлгах шаардлагатай.  Үүнд:  [тоног төхөөрөмжийг жагсаана]

  • Лабораторийн дотоод  засварын ажлыг хийхэд шаардагдах тоног төхөөрөмжүүд

Засварын ажлын санал хүлээн авах хаяг, эцсийн хугацаа нь:

Байгууллагын хаяг: [ХУД, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Монгол нэхмэлийн хашаанд ХҮСХХ ]

Давхар болон өрөөний дугаар: [2 давхар 206 тоот Б.Солонготуяа 99595909]

Огноо: [2019 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр]

Цаг: [10 цаг]

Засварын ажил шалгаруулалтийн нээлт хийх газар, хугацаа нь:

Байгууллагын хаяг: [ХУД, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-52, Монгол нэхмэлийн хашаанд ХҮСХХ ]

Давхар болон өрөөний дугаар: [2 давхар 206 тоот]

 

Огноо: [2019 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр]

 

Цаг: [10 цаг 30 минут]

 

2019.06.03